پیشنهاد ویژه

تا ۷۰ درصد تخفیف در پلن‌های فضای ذخیره‌سازی

گفتگو با فرزان کرجی مدیر فنی استارتاپ شیریک

با فرزان کرجی مدیر فنی استارتاپ شیریک در گفتگو با برنامه فول استک از تجربیات خود می گوید .

فرزان کرجی مدیر فنی استارتاپ شیریک است .